Cookieverklaring, privacybeleid en disclaimer

Verwijk Amusement

COOKIEVERKLARING VAN VERWIJK AMUSEMENT

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

FUNCTIONELE COOKIES

Met behulp van een functionele cookie kunnen wij u herkennen bij een herhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken.

GOOGLE MAPS

Mogelijk maken we gebruik van de dienst Google Maps. Hiermee kan een geografische kaart worden weergegeven op websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden. Wij hebben geen controle over deze cookies.

GOOGLE ANALYTICS

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben er voor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

SOCIALE DEELKNOPPEN

Op onze website zijn mogelijk knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees je in de privacyverklaring van FacebookTwitterLinkedIn en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

YOUTUBE EN ANDERE VIDEODIENSTEN

We maken mogelijk ook gebruik van de dienst YouTube. Hiermee kunt u video’s bekijken die we in de website plaatsen (embedden). YouTube plaatst (mogelijk) een of meerdere cookies op uw computer om uw surfgedrag te registreren en u na het bekijken van de video relevante video’s te tonen op basis van uw surfgedrag in het verleden.  Wij hebben geen controle over deze cookies.

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN VERWIJDERING DAARVAN

U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. Via uw browser kunt u cookies in- en uitschakelen of verwijderen.

PRIVACYVERKLARING

Verwijk Amusement respecteert uw privacy. Op deze pagina leggen we u uit hoe we hier op www.verwijkamusement.nl mee om gaan, welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel dat gebeurd.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Verwijk Amusement kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Verwijk Amusement en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Verwijk Amusement verstrekt. Verwijk Amusement kan, indien de website een (contact)formulier bevat, de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM VERWIJK AMUSEMENT GEGEVENS NODIG HEEFT

Verwijk Amusement verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Verwijk Amusement uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG VERWIJK AMUSEMENT GEGEVENS BEWAART

Verwijk Amusement bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Verwijk Amusement verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Verwijk Amusement worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Verwijk Amusement gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Verwijk Amusement maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze statistieken zijn anoniem en dus niet op individuele personen herleidbaar. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Wij hebben het delen van deze informatie met derden uitgeschakeld. Google kan deze informatie desondanks aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, Verwijk Amusement heeft hier geen invloed op.

Verwijk Amusement heeft Google geen toestemming gegeven om via Verwijk Amusement verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@verwijkamusement.nl. Verwijk Amusement zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Verwijk Amusement neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Verwijk Amusement maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Verwijk Amusement verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Verwijk Amusement via info@verwijkamusement.nl.

NIEUWSBRIEF

Mogelijk verstuurt Verwijk Amusement periodiek een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen stuurt Verwijk Amusement deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Verwijk Amusement gebruikt het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

DISCLAIMER VOOR WWW.VERWIJKAMUSEMENT.NL

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.verwijkamusement.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Verwijk Amusement. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verwijk Amusement is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Verwijk Amusement en haar licentiegevers.

Verwijk Amusement streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Verwijk Amusement aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

WIJZIGINGEN

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  op deze pagina.